Ralf Törngren-priset till engagerad småbarnspedagog

Ralf Törngren-priset instiftades år 2001 av Stiftelsen för Åbo Akademi för att hedra Ralf Törngrens insatser för stiftelsen, Åbo Akademi och dess studentkår. Priset tillfaller årligen en studerande eller anställd vid Åbo Akademi som vid sidan av sina studier eller arbetsuppgifter har gjort en väsentlig insats för att utveckla Åbo Akademi eller dess studentkår. Prissumman är 6 000 euro.  

År 2021 tilldelades pedagogie kandidat Emma Löfdahl Ralf Törngren-priset.  

År 2021 tilldelades pedagogie kandidat Emma Löfdahl Ralf Törngren-priset. Emma Löfdahl, född i Oravais 1998, studerar till speciallärare inom småbarnspedagogik vid Åbo Akademi i Vasa. Löfdahl har vid sidan om studierna engagerat sig inom sin ämnesförening och fullmäktige vid Åbo Akademis studentkår. Hon har därtill tagit en aktiv roll i det gemensamma utvecklingsarbetet vid akademin som ordinarie medlem i grundutbildningsnämnden och suppleant i universitetskollegiet. 

Ralf Törngren

Ralf Törngren (1899–1961) var skattmästare för Stiftelsen för Åbo Akademi åren 1931–1948, riksdagsledamot och ordförande för Svenska folkpartiet samt social-, finans-, utrikes- och statsminister. Han var också lärare i nationalekonomi, hedersdoktor vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi och aktiv inom kommunalpolitiken i Åbo.