En konstälskares donation

Kanslirådet Roger Broo (1945–2017) var Åbo Akademis långvariga förvaltningsdirektör, styrelseordförande för Svenska Kulturfonden och känd för sitt konstintresse. Hösten 2021 donerade Roger Broos änka Harriet Silius 150 konstverk ur hans samling till Stiftelsen för Åbo Akademi.  

Det var naturligt att välja Stiftelsen för Åbo Akademi som mottagare av donationen eftersom Roger placerade en del av sin samling i Åbo Akademis lokaler. 

Roger Broo var mycket engagerad i frågor som berörde Åbo Akademi men också Stiftelsen för Åbo Akademi. Han var delegationsmedlem i Stiftelsen för Åbo Akademi i nästan 30 års tid, fram till sitt frånfälle. I donationen ingår tavlor som redan finns deponerade i Åbo Akademis olika byggnader i Åbo och Vasa samt i yrkeshögskolan Novias byggnader i Vasa och Jakobstad. Som konstsamlare var Roger Broo främst intresserad av inhemsk nutidskonst.  

Att stödja de unga konstnärerna låg honom varmt om hjärtat.   

Nutidskonst med samhällskritiska inslag 
Roger Broos konstintresse vaknade på 1970-talet, i början samlade han mest på grafik och litografier men senare utvidgades hans intresse till oljemålningar. Broo besökte gallerier och utställningar och talade ofta med konstnärerna vars konst han köpte. Han var intresserad av konst som var aktuell i tiden och verk som hade en samhällskritisk inriktning.  

Harriet Silius. Bild: Studio Svarte

Intendent Ulrika Grägg ansvarar för stiftelsens konstsamling. Hon beskriver donationen som ett värdefullt komplement till samlingarna.  

Tack vare donationen utökas vår samling med intressant nutidskonst med lokal anknytning, säger Grägg.  

Konstverken kommer liksom övriga verk i samlingen att kunna utlånas till konstmuseer och utställningar. Stiftelsen för Åbo Akademi är medlem i föreningen Finländska konststiftelser rf, som regelbundet ordnar utställningar runtom i Finland. 

Blåfield Paula, Blå enhörning. Bild: Jürgen Ross
Kärki Juha, Self Portrait. Bild: Jürgen Ross