Digitalisering av kulturarv är dagens melodi

Under år 2021 gjorde Stiftelsen för Åbo Akademi ett omfattande arbete med att digitalisera samlingarna i museerna Sibeliusmuseum, Ett Hem samt Casa Haartman. Även ett flertal verk ur stiftelsens omfattande konstsamling har digitaliserats. Det tidskrävande arbetet fortsätter och de hittills digitaliserade samlingarna finns tillgängliga på webben både för forskare och för allmänheten.

Finna är en söktjänst som administreras och utvecklas av Nationalbiblioteket i samarbete med över 400 inhemska aktörer. Söktjänsten omfattar miljontals exemplar av kultur- och vetenskapsmaterial som är tillgängliga avgiftsfritt på nätet. Tjänsten underlättar arbetet för bland annat forskare men är tillgänglig och avgiftsfri även för allmänheten.

Finna är en söktjänst som administreras och utvecklas av Nationalbiblioteket i samarbete med över 400 inhemska aktörer.  

– Finna underlättar forskarnas jobb eftersom man med en sökning kan hitta material från flera olika arkiv, bibliotek och museer i Finland. Det ger forskaren en bra helhetsbild, berättar Sibeliusmuseums samlingsintendent Sanna Linjama-Mannermaa.

Ökat intresse för kulturarv

Verken i Stiftelsens för Åbo Akademi konstsamling är deponerade i Åbo Akademis lokaler samt i stiftelsens utrymmen. Konstsamlingen består av oljemålningar, akvareller, grafiska tryck, teckningar och skulpturer från olika epoker. Konstsamlingarna i museerna Ett Hem och Casa Haartman utgör egna helheter i respektive museum. Konstsamlingen i museet Ett Hem består till största delen av verk gjorda av finländska guldålderskonstnärer. I Casa Haartman finns en omfattande samling av Axel Haartmans verk, varav många nu blivit tillgängliga i Finna.

Även allmänheten intresserar sig allt mer för kulturarv. Digitaliseringen av kulturarvsmaterial samt dataförrådens interoperabilitet och tillgänglighet hör därför till nyckelfrågorna i dagens museer och arkiv, säger Linjama-Mannermaa. 

– Tidigare dokumenterades museisamlingarna främst för eget bruk och endast en mindre del av informationen erbjöds till allmänheten via utställningar. Arkiv och bibliotek hade olika kartotek som måste bläddras i på plats. Under de senaste decennierna har kulturarvsorganisationer dock förändrats tillsammans med resten av samhället. Även allmänheten intresserar sig allt mer för kulturarv. Digitaliseringen av kulturarvsmaterial samt dataförrådens interoperabilitet och tillgänglighet hör därför till nyckelfrågorna i dagens museer och arkiv, säger Linjama-Mannermaa.

Digital tillgänglighet en kulturbärande kraft

Stiftelsen för Åbo Akademi förvaltar ett värdefullt kulturarv och gläder sig åt den ökade tillgängligheten som digitaliseringen medför. 

– Det är en kulturgärning från stiftelsens sida att material ur museernas och stiftelsens samlingar är tillgängliga i Finna. Samtidigt höjer Finna profilen för hela vår kulturverksamhet. Genom att katalogisera och digitalisera våra museala samlingar och konstsamlingar visar vi att vi värnar om vårt gemensamma kulturarv, berättar stiftelsens skattmästare Lasse Svens. 

Stiftelsens för Åbo Akademi digitala samlingar finns på adressen saa.finna.fi.