Ljusare tider för museerna

Trots att pandemin fortsatte år 2021 var det gladare tider för stiftelsens tre museer Sibeliusmuseum, Ett Hem och Casa Haartman. Museerna var stängda en del av året men kunde istället erbjuda besökarna lite längre sommaröppethållningstider. Intressanta samarbetsprojekt och evenemang välkomnade besökare tillbaka till museerna.

År 2021 hade Sibeliusmuseum 4 404 besökare i utställningarna, vilket är betydligt fler än 2 773 besökare under första coronaåret 2020. Under år 2019 var antalet 6 824. Ett Hem hade 2495 besökare jämfört med 757 besökare år 2020. År 2019 påverkades besökssiffrorna av att museet var stängt till följd av omfattande golvrenovering, medan besöksantalet år 2018 var 5 600. Under året hade Casa Haartman sammanlagt 1652 besökare. 

Man kan konstatera att coronapandemin fortfarande påverkade besökssiffrorna år 2021 men det har varit glädjande att kunna ta emot fler besökare.

Man kan konstatera att coronapandemin fortfarande påverkade besökssiffrorna år 2021 men det har varit glädjande att kunna ta emot fler besökare, tycker museiamanuenserna Maria Solin från Ett Hem och Maria Jansén från Casa Haartman tillsammans med Sibeliusmuseums kulturproducent Johannes Juva. Efter ett tungt coronaår fanns nu ny optimism. 

– Hösten var ljusare och det kändes som att det värsta var bakom oss, säger Juva. 

 
Sommaröppet och evenemang i trädgården 
 
Efter en lång paus inledde Casa Haartman säsongen med stil i form av en presskonferens i trädgården 9 juni. Under tillställningen presenterades den nyutgivna boken Axel Haartman, Edwin Lydén. Naantalin merkittävät taiteilijat itsenäisyyden ajan alussa, skriven av Raimo Lovio, Ulrika Grägg och Christian Hoffmann och utgiven av Nådendals Konstförening.  
 
– Det här var första sommaren vi prövade att ha längre öppet en dag i veckan och det visade sig vara rätt lyckat. Casa Haartman har haft sommaröppet också åren 2018 och 2019 men nu slog vi besöksrekord, berättar museiamanuens Maria Jansén.  
 
Sammanlagt var Casa Haartman öppet under 57 dagar år 2021. Utöver presstillställningen i juni ordnades två andra evenemang:

– Under Bildkonstens dag 10 juli deltog Casa Haartman i Det stora målarevenemanget i trädgården tillsammans med arrangören Nådendals Konstförening. Man fick besöka trädgården samt måla och teckna under ledning av medlemmar i föreningen. Tillställningen var riktigt populär! 22 augusti ordnade vi Barnens museidag tillsammans med Nådendals museum, berättar Jansén.  

Ett Hem deltog under sportlovet och påsken i Åbo stads barnkulturprogram som bestod av programpunkter längs med Biskopsgatan. Programmet genomfördes självständigt utomhus. 

Tre konstverk ur Ett Hems samling lånades ut till utställningen Tyven meri, turkoosi taivas – Venny Soldan-Brofelt & Hugo Backmansson i Träskända konstmuseum medan tre andra konstverk åkte till Kuopio konstmuseum för utställningen Ihmisen kuva

Maria Jansén, Maria Solin, Johannes Juva. Bild: Annika Welling-Nyberg


Samlingarna digitaliseras och Ett Hem skyddas 
 
Under år 2021 arbetade alla museerna med att digitalisera verk och föremål ur samlingarna för att en del av materialet nu ska vara tillgängligt i den nationella söktjänsten Finna. Digitalisering av samlingar är ett tidskrävande arbete, men nyttan är stor i och med att allmänheten och forskare har tillgång till verken via webben.

Under år 2021 arbetade alla museerna med att digitalisera verk och föremål ur samlingarna för att en del av museimaterialet nu ska vara tillgängligt i den nationella söktjänsten Finna.  

Museerna förberedde olika arbeten inför år 2022 så som UV-tejpning och förnyandet av ljudteknik och ljussättning i Sibeliusmuseum. I Ett Hem började man förbereda museet inför rivningen av byggnaden Gadolinia som ligger bredvid museet. Otaliga föremål har skyddats och packats in för att minimera risken för skador orsakade av rivningsarbetet.  
 
– Byggarbetet i kvarteret kommer att ta en längre tid, men museet öppnar så fort vi kan trygga museiföremålens säkerhet, berättar Solin.


Konservering och restaurering i museerna 
 
Under året har man gjort en del konserveringsarbete i museerna. Bland annat konserverades Ett Hems 22 stycken läderklädda matstolar som är tillverkade mellan 1600-talet och 1800-talet. Också ett självporträtt av Helene Schjerfbeck från 1878 konserverades av en papperskonservator. 
 
Medan Casa Haartman var stängt under vårvintern 2021 förnyades UV-hinnorna i fönstren och museets tre verk av Helene Schjerfbeck konserverades. Under slutet av året gjordes också en färgundersökning av husets interiörer.  

I Sibeliusmuseum utfördes renovering av arbetsutrymmen samt de uthyrbara utrymmena som kan bokas för bl.a. möten och festtillställningar. 

Eftersom museibyggnader ofta är gamla och känsliga är det viktigt att restaurera och följa med hur byggnaden mår.  

Eftersom museibyggnader ofta är gamla och känsliga är det viktigt att restaurera och följa med hur byggnaden mår. Ibland kan man vara tvungen att begränsa besökarantalet trots att det är trevligt med många intresserade besökare. 

– Casa Haartman är autentiskt men det måste också skyddas. Museibyggnaderna bestämmer hur många som kan komma in, konstaterar Maria Jansén. 

 
Mångsidig musik och rockig utställning i Sibeliusmuseum 
 
Under våren ordnades två konserter utan publik på plats. En konsert av Flottans musikkår streamades och 275 personer följde med konserten under kvällen. Den andra var Pertti Jalavas kompositionskonsert som Rundradion spelade in. Dessutom sände Stiftelsen för Åbo Akademi i samarbete med Turun elävän musiikin yhdistys TELMU ry en streamkonsert från Observatoriet med artisterna Arppa, Markus Perttula och Nghtrdio

Utställningen Ruisrock 1970 – hur allting fick sin början med tillhörande evenemang lockade många besökare under juli och augusti. I september ordnades gratis guidningar i utställningen. Under utställningens sista öppethållningsdag ordnades en konstnärsträff och ett avslutande evenemang. En av festivalens grundare och Ruisrock-utställningens samarbetspartner Antero Laiho höll en presentation om festivalens begynnelsetider. Med var också grundaren Kari Purssila med sitt band som sattes ihop strax innan den första Ruisrock-festivalen. Under konstnärsträffen presenterade fotografen Jouko Keto sina fotograferier tagna under första festivalen samt i Åbo under slutet av 1960-talet och början av 1970-talet.  

Under hösten ordnades 12 konserter i den populära konsertserien Sibbe Live!. Konserterna besöktes av sammanlagt 644 konsertbesökare jämfört med 1 172 besökare år 2020 och 1 652 beökare år 2019.   

Musik i museet-samarbetet fortsatte med Åbo konservatorium och en portugisisk pop up-utställning om lusitanska stränginstrument med konserter och workshoppar ordnades ett veckoslut i november. 

I slutet av året väckte Mika Vainios Listening Room mycket intresse och biljetterna såldes slut då coronarestriktionerna påverkade antalet besökare man kunde ta in.  

– Med tanke på restriktionerna och att museet var stängt i fem månader kan vi vara riktigt nöjda med årets besökarantal, berättar Juva.