Donnerska institutet 2021: nya människor och nya mötesplatser

Året 2021 på Donnerska institutet var händelserikt. Institutet anställde en forskarbibliotekarie och för första gången även en forskardoktor. Den stora höjdpunkten på året var institutets första sommarskola som ordnades i samarbete med Polin-institutet och Centre for the Study of Christian Cultures (CSCC) vid Åbo universitet. Samarbetet instituten och centret emellan fortsätter: Planeringen av nästa sommarskola pågår redan. 

Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning är ett privat forskningsinstitut i anslutning till Stiftelsen för Åbo Akademi. Institutet har varit verksamt sedan 1959 och fick sin början i en donation av makarna Uno och Olly Donner, som hade en vision om att grunda ett institut som understöder och bedriver forskning kring religion och kultur. Donnerska institutet gör nära samarbete med Åbo Akademi och är verksamt i byggnaden Humanisticum vid Biskopsgatan. 

Donnerska institutet gör nära samarbete med Åbo Akademi och är verksamt i byggnaden Humanisticum vid Biskopsgatan.  

I början av januari 2021 anställdes forskarbibliotekarien Sofia Sjö för att ta över arbetsuppgifterna efter bibliotekarien Björn Dahla som gick i pension i mars 2021 efter 40 år vid Donnerska institutet. Utöver de mångsidiga bibliotekarieuppgifterna deltar Sjö också i institutets forskningsverksamhet.

Donnerska institutets föreståndare Ruth Illman berättar med glädje om institutets nya forskardoktortjänst:

– Vi fick inrättat en forskardoktortjänst på 3 år för första gången och i september började Nina Kokkinen arbeta hos oss. Det är spännande att ha en till forskare i huset!

Kokkinens forskningsprojekt bär titeln ”The Intersection of Art, Esoteric Spirituality and ‘the Mystic East’ in the Cultural Debates of 20th Century Finland”. Forskardoktorns arbetsuppgifter består i första hand av egen forskning men därtill bidrar Kokkinen till institutets evenemang, konferenser och seminarier samt deltar i planeringen och redigeringen av institutets publikationer.

Mika Vähäkangas. Bild: Raeven Visual

Utöver samarbetet med Åbo Akademi gör Donnerska institutet nära samarbete med Polin-institutet för teologisk forskning samt Centre for the Study of Christian Cultures (CSCC) vid Åbo universitet. Polin-institutet grundades år 2018 som ett självständigt forskningsinstitut vid Åbo Akademi medan det tvärvetenskapliga forskningscentret CSCC grundades år 2017.

Vi fick inrättat en forskardoktortjänst på 3 år för första gången och i september började  Nina Kokkinen  arbeta hos oss. Det är spännande att ha en till forskare i huset! 

– Våra tyngdpunkter är lite olika – Donnerska institutet arbetar inom religionsvetenskap, inte teologi. För oss är det tvärtom, vi gör teologisk forskning. CSCC arbetar med kulturhistoria och religionsvetenskap, berättar Mika Vähäkangas, forskningschef vid Polin-institutet.

Hur definierar man teologi och religionsvetenskap? Vähäkangas berättar att det finns det en zon där områdena överlappar och att definitionerna så småningom behöver omarbetas tillsammans.

– Jag ser det här som en spännande diskussion snarare än som ett problem. Det är ju den bästa formen av samarbete när man har gemensamma områden men också sina egna specialområden och -kunnanden, tillägger Illman.

Ruth Illman. Bild: Studio Svarte.

Under året konkretiserades samarbetet i en sommarskola för doktorander:

– Idén för en sommarskola med nordiskt fokus föddes i början av år 2020 eftersom vi upplevde att det saknas ett ställe för nordiska doktorander att träffas. Vi såg också Åbo som en attraktiv hub för nordiskt samarbete.

Sommarskolan med temat Religion and Cultural Change flyttades framåt med ett år på grund av pandemin och ordnades slutligen på distans i juni 2021. Sommarskolan var en succé med över 80 deltagande doktorander och en del postdoc-forskare som fungerade som lärare och mentorer. De flesta deltagare var från Norden men det fanns också deltagare från bl.a. Storbritannien, Ryssland, USA, Turkiet, Israel och Tyskland.

– Det blev ett jättelivligt och lyckat seminarium – jag tror att det visar att det fanns ett starkt behov för något som riktar sig till doktorander. Det engagerade mycket lokala lärare och internationella keynote-talare. Vi lyckades koppla ihop doktorander i olika arbetsgrupper där de verkligen jobbade med människor som kom från andra ämnen och andra länder, och deltagarna fick presentera sin forskning i helt nya sammanhang. Det här är en ny samarbetsform som vi har etablerat och hoppas på att det i framtiden ska vara något som gör Åbo till ett aktivt centrum för religionsforskning, berättar Illman.

Ett urval konferenspresentationer skrevs om till forskningsartiklar som i mars 2022 publicerades i form av ett specialnummer av Donnerska institutets e-journal Approaching Religion. Läs journalen HÄR.

Illman gläder sig åt att det gemensamma temanumret blev ett konkret resultat av sommarskolan, särskilt med tanke på att många doktorander nuförtiden skriver artikelbaserade doktorsavhandlingar. 

Det vi nu publicerat kommer att bli en del av många människors doktorsavhandlingar, säger Illman.

Ett tvärvetenskapligt seminarium ger doktorander många nya insikter:

– Jag tror att vi inte alltid märker hur fästa vi är i det egna ämnets jargonger och det egna ämnets sätt att framställa saker. Får man sedan en fråga från ett annat håll tvingas man att formulera sig på ett nytt sätt för att nå fram, konstaterar Illman.

Både Illman och Vähäkangas värnar om samarbetet och ser fram emot att kunna ordna nästa sommarskola på plats i Åbo.  

Både Illman och Vähäkangas värnar om samarbetet och ser fram emot att kunna ordna nästa sommarskola på plats i Åbo. 

– Att man får träffas är nog en jätteviktig del av konferenser. Tänk nu – juni i Åbo! Det är kanske inte så varmt men solen skiner halva natten och där hade vi kunnat promenera längs med ån i kvällssolen och diskuterat högre ting. Det är lite tungt att sitta tre dagar i Zoom och dela upp deltagarna i olika grupper men jag är ändå nöjd med resultatet. Dels har alla förstås av tvång vant sig vid att arbeta på distans och det här var ändå bättre än att skjuta upp det ännu en gång.

Keynote-talarna för år 2023 är redan fastslagna och Illmans entusiasm är påtaglig:

– Det bästa med sommarskolan är att det fortsätter! Snart gör vi namn om oss och är the place to be när det gäller religionsforskning – i Norden i alla fall!

– I bästa fall sprids ryktet om seminariet och det blir större också utanför Norden. Det brukar vara så att goda ting drar folk till sig, avslutar Vähäkangas.