Funktionella material bidrar till lösningar för hälsa

Stiftelsen för Åbo Akademi tilldelade biträdande professor Hongbo Zhang Per Brahe-priset år 2021. Zhang har på kort tid skapat sig en imponerande meritförteckning. I sin forskning utformar han funktionella material som lösningar för hälsa. 

Hongbo Zhang (f. 1982) arbetar som biträdande professor vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi. Han inledde sin karriär i Kina, där han avlade kandidatexamen i huvudämnet biologi år 2004. Han fortsatte med sina magisterstudier i Finland vid Helsingfors universitet, där han studerade bioteknologi som huvudämne. Det var också vid Helsingfors universitet som Zhang avlade sin doktorsexamen vid farmaceutiska fakulteten år 2012. 

– Det är en ära att mitt arbete uppmärksammas på det här sättet, säger Zhang.  

– Jag tolkar priset som en uppmuntran att fortsätta min vetenskapliga karriär, där jag ännu har en lång väg framför mig, fortsätter han. 

Hongbo Zhang vill betyga sin tacksamhet till sitt nätverk.  

– Utan mina duktiga kolleger och deras hårda arbete samt stödet jag fått hemifrån, skulle det här inte vara möjligt, konstaterar Zhang. 

Snabbt avancemang i karriären 

Hongbo Zhang har mångsidiga kunskaper: han har forskat inom farmaci, nanoteknik, mikrofluidik, precisionsmedicin samt bioavbildning. Efter att ha tillbringat tre år som postdoc vid Harvard University i USA rekryterades Zhang år 2016 som tenure track-professor till Åbo Akademis strategiska profileringsområde Lösningar för hälsa. Under perioden 2017–2021 har han publicerat en stor mängd vetenskapliga artiklar. 

Hongbo Zhang har mångsidiga kunskaper: han har forskat inom farmaci, nanoteknik, mikrofluidik, precisionsmedicin samt bioavbildning. 

Zhangs karriär har framskridit med rasande fart. Han avancerade från första till andra tenure track-nivån på endast två år, när den beräknade progressionstiden vanligtvis är fyra år.  

– Jag tycker mycket om atmosfären här vid Åbo Akademi och jag har också fått mycket stöd under min tenure track-process. Därutöver har Åbo Akademi och Åbo biovetenskapscentrum bra infrastruktur och verktyg som underlättar vårt dagliga forskningsarbete, säger mottagaren av Per Brahe-priset. 

Zhangs satsningar uppskattas vid fakulteten 

Hongbo Zhang nominerades till Per Brahe-priset av fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi. Dekan Patrik Henelius motiverade nomineringen med Zhangs stora potential som gagnar Åbo Akademi forsknings-, utbildnings- samt innovationsmässigt. Henelius nämner även Zhangs samarbetsvilja, kapacitet och en tvärvetenskaplighet som överskrider de traditionella forskningsgränserna. 

Zhang överskrider även geografiska gränser – utöver forskningsarbetet har Zhang hunnit arbeta med utbildningsexport. Han innehar en gästprofessur vid Shanghai Jiao Tong University. Universitetet är bland de tio bästa i Kina.  

Samarbetet mellan Åbo Akademi och Shanghai Jiao Tong University har resulterat i grundandet av forskningscentret International Research Centre in Advanced Biomedical Materials vid Ruijin Hospital. Därifrån har doktorander antagits också till Åbo Akademi. 

En multidisciplinär forskargrupp 

Idag består Hongbo Zhangs forskargrupp av 20 forskare. Den multidisciplinära gruppen arbetar med att utforma olika funktionella material. Materialen bidrar till att lösa kliniska och biologiska problem, det vill säga erbjuder lösningar för hälsa. Forskningen innebär tätt samarbete med sjukhus och läkare. Oftast bottnar projekten Zhangs forskargrupp arbetar med i verkliga, kliniska problem. 

Zhangs sätt att aktivt erbjuda de yngre forskarna i forskningsgruppen möjlighet att samarbeta med längre hunna forskare har också uppskattats.  

– Vi har siktet inställt på att de material vi utformar får en praktisk tillämpning i framtiden och att de har en stor inverkan inom lösningar för hälsa, berättar Zhang angående sitt pågående arbete. 

Zhangs sätt att aktivt erbjuda de yngre forskarna i forskningsgruppen möjlighet att samarbeta med längre hunna forskare har också uppskattats. Tack vare sina prestationer utsågs Zhang till biträdande professor 2018. 

Hongbo Zhang är också beredd på att ta nästa steg i sin akademiska karriär.  

– För tillfället går jag igenom evalueringsprocessen med målsättning att utvärderas för en ordinarie professur år 2022, berättar Zhang.  

Per Brahe-priset är en prissumma på 12 000 euro. Priset delas årligen ut till en lovande forskare vars fortsatta arbete vid Åbo Akademi är önskvärt.