Toimitusjohtajan terveiset


Åbo Akademin säätiöllä on ollut tärkeä yhteiskunnallinen tehtävä aina perustamisvuodestaan 1917 asti. Säätiön ensimmäisinä vuosikymmeninä päätehtävänä oli maamme toisen yliopiston, Åbo Akademin perustaminen ja johtaminen. 1950-luvulta lähtien valtionrahoituksen merkitys kasvoi aina 1970- ja 1980-luvuille asti yliopistojen valtiollistuessa. Åbo Akademi valtiollistui viimeisenä yliopistona vuonna 1981. Tämän yhteydessä säätiö ja Åbo Akademi erkaantuivat toisistaan juridisessa ja taloudellisessa merkityksessä. Säätiö sai uudet säännöt ja sen tehtäväksi tuli hallinnoida omaisuuttaan voidakseen tukea akatemiaa ja sen toimintaa.

Tänä päivänä yliopistot ovat taloudellisesti itsenäisiä ja säätiön vuonna 2021 Åbo Akademille myöntämä 13,6 miljoonan suuruinen tuki on valtakunnallisessa mittakaavassa merkittävä.

Tarkastellessa säätiön salkkua vuodesta 2015 vuoteen 2021 voi todeta salkun allokaation muuttuneen radikaalisti.

Säätiön Åbo Akademille myöntämä rahoitus perustuu sijoitussalkun pitkän aikavälin tuottoon. Viime vuosina olemme järjestelleet sijoitussalkkuamme, jotta tuottotaso vastaisi tavoitettamme. Sijoitusmarkkinoiden ollessa suotuisat olemme myös voineet rakentaa puskureita tulevaisuuden varalle. 

Tarkastellessa säätiön salkkua vuodesta 2015 vuoteen 2021 voi todeta salkun allokaation muuttuneen radikaalisti. Suurin muutos näkyy kiinteistö- ja osakesalkuissamme. Kiinteistöjen osuus on laskenut 58 prosentista 27 prosenttiin, osakkeiden osuuden kasvaessa 35 prosentista 63 prosenttiin allokaatiomuutosten sekä osakkeiden arvonnousun takia. Samalla aikajaksolla säätiön kiinteistöt ovat tuottaneet 2,7 % ja osakkeet 11,1 %. Olemme myyneet kiinteistöjä sekä epälikvidiä ja huonosti tuottavaa omaisuutta vuosittain noin 20 miljoonan euron arvosta, yhteensä 113 miljoonaa euroa. Viimeksi myimme Rettigin kiinteistön vuonna 2021 ja helmikuussa vuonna 2022 kiinteistön osoitteessa Hämeenkatu 30. 

Säätiön sijoitusten hajautus vastaa nyt vuonna 2015 asettamaamme tavoitetta: varoista noin 60 % on osakkeissa, 30 % kiinteistöissä ja 10 % koroissa. Tämän sekä vahvan pörssikehityksen ansiosta säätiön sijoitussalkun markkina-arvo on noussut 457 miljoonasta 807 miljoonaan euroon. Lisäksi sijoitussalkussamme on merkittäviä realisoitumattomia arvonmuutoksia puskurina huonompia aikoja varten.

Lasse Svens. Kuva: Jenni Virta

Kuvailemani matka voi jälkikäteen tuntua itsestäänselvältä, mutta se on vaatinut määrätietoisuutta ja vahvaa sitoutumista sekä henkilökunnalta että strategiset päätökset tehneeltä hallitukselta. Ottaen huomioon päätehtävämme, Åbo Akademin tukemisen, olemme varautuneet hyvin myös huonompien aikojen varalta. Lisäksi meillä on mahdollisuus harkinnanvaraisesti tarjota lisätukea Åbo Akademille toiminnan kehitystä varten.

Tieteen tukemisen lisäksi Åbo Akademin säätiö tukee taidetta ja kulttuuria.

Tieteen tukemisen lisäksi Åbo Akademin säätiö tukee taidetta ja kulttuuria. Keväällä 2022 säätiö jakaa ensimmäistä kertaa Freja-palkinnon, 12 000 euron suuruisen kulttuuripalkinnon. Palkinto jaetaan joka toinen vuosi yhdelle tai useammalle taiteilijalle joko tunnustuksena tai kilpailun yhteydessä. Vuonna 2022 Freja-palkinto jaetaan Vox Quercus -sävellyskilpailupalkinnon muodossa. Kilpailussa haetaan musiikkia, jota on inspiroinut Aurajoen rannalla lähes 300 vuotta seissyt Pietari Kalmin tammi. 

Uskomme, että määrätietoisen työn ja terävän mielen avulla myös säätiömme seisoo 300 vuoden iässä Åbo Akademin rinnalla. 

Lasse Svens, toimitusjohtaja


_________________________________________________________________


Varojen käyttö 2021

Åbo Akademin säätiö hallinnoi noin 800 miljoonan euron pääomaa. Sijoitustemme tuoton avulla jaamme vuosittain apurahoja, rahoitamme säätiön yleishyödyllisen toiminnan sekä katamme hallinto- ja kiinteistönhoidosta aiheutuvat kulut. Rahankäytössämme pyrimme suurempaan vaikuttavuuteen unohtamatta pienempien hankkeiden rahoitusta.

Päätehtävänämme näemme Åbo Akademin tukemisen. Tämän lisäksi ylläpidämme ja rahoitamme instituutteja ja museoita sekä ylläpidämme ja talletamme kirjoista, taiteesta ja tieteellisestä aineistosta koostuvia kokoelmia. Lisäksi omistamme, hallinnoimme ja kehitämme kiinteistöjä, rakennuksia ja asuntoja, jotka edistävät tarkoitustamme.

Päätehtävänämme näemme Åbo Akademin tukemisen. Tämän lisäksi ylläpidämme ja rahoitamme instituutteja ja museoita sekä ylläpidämme ja talletamme kirjoista, taiteesta ja tieteellisestä aineistosta koostuvia kokoelmia.

Toimintamme rahoitetaan meille vuosien varrella lahjoitettujen varojen sekä muiden tahojen hallinnoimien rahastojen tuotolla. Pääoman tuotosta riippuen jaamme vuosittain 15–20 miljoonaa euroa palkintoina, apurahoina, stipendeinä ja avustuksina. Vuonna 2021 säätiön tarkoituksen toteuttamisen bruttokustannukset olivat 21,7 miljoonaa euroa, mikä on miljoona euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Säätiön hallintokulut ja kiinteistönhoitokulut vuonna 2021 olivat 2,5 miljoonaa euroa.


Avustus Åbo Akademille

Vuonna 2021 Åbo Akademin säätiö antoi Åbo Akademille yhteensä 13,6 miljoonan euron suuruisen avustuksen, kun se edellisenä vuonna oli 14,8 miljoonaa euroa. 1,2 miljoonan euron erotus johtuu pääasiassa Tutkimuslaitoksen toiminnan lopetuksen aiheuttamasta stipendivarojen ja hankeapurahojen poisjäännistä.

Vuonna 2021 Åbo Akademin säätiö antoi Åbo Akademille yhteensä 13,6 miljoonan euron suuruisen avustuksen.

Avustus Åbo Akademille myönnettiin vuonna 2021 seuraavissa muodoissa:
· Apurahat ja rahasto-avustukset
· Hankevarat ja toiminta-avustukset
· Vastikkeettomat tilat

Säätiö luovuttaa Åbo Akademin käyttöön yhteensä noin 27 800 m2 vapaita tiloja. Näiden tilojen arvioitu markkinavuokra on 5,2 miljoonaa euroa.


Kulttuuriavustus vuonna 2021

Säätiön tarkoituksena ja arvona on myös suomenruotsalaisen kulttuurin tukeminen ja edistäminen. Tätä teemme mm. omistamalla ja ylläpitämällä museoita Sibelius-museo, taiteilijakoti Casa Haartman ja museo Ett Hem. Museoidemme kustannukset vuonna 2021 olivat 1,1 miljoonaa euroa. Åbo Akademin säätiö omistaa myös Åbo Svenska Teaterin tilat, jotka sijaitsevat Suomen vanhimmassa teatterirakennuksessa. Vuonna 2021 teatteritilan kustannukset olivat 0,4 miljoonaa euroa. Säätiö luovuttaa tilat teatterille vastikkeetta.

Säätiön tarkoituksena ja arvona on myös suomenruotsalaisen kulttuurin tukeminen ja edistäminen. Tätä teemme mm. omistamalla ja ylläpitämällä museoita Sibelius-museo, taiteilijakoti Casa Haartman ja museo Ett Hem.

Vuonna 2021 säätiön kulttuuriavustus oli yhteensä 2,2 miljoonan euron suuruinen. Summaan sisältyy edellä mainittujen kulujen lisäksi myös säätiön tarkoituksen mukaiset avustukset sekä säätiön kokoelmien kustannukset.

Säätiön muihin säännöllisiin toimintoihin kuuluu uskontotieteelliseen ja kulttuurihistorialliseen tutkimukseen erikoistunut Donner-instituutti. Vuonna 2021 instituutin kustannukset olivat 0,5 miljoonaa euroa.


Yhteiskunnallinen merkitys ja vaikuttavuus

Åbo Akademin säätiö pyrkii tukemaan yhteiskunnallisesti merkittävää tutkimusta, joka johtaa positiiviseen muutokseen. Muun muassa tiedeviestinnän avulla tutkijat voivat paremmin kertoa tutkimuksestaan muille. Me säätiössä teemme mielellämme yhteistyötä rahoittamiemme tutkijoiden kanssa saavuttaaksemme yhdessä suuremman vaikuttavuuden.

Vuonna 2021 aloimme kehittää työkaluja, joilla pystymme arvioimaan ja raportoimaan säätiön varojen käytön vaikutuksia. Arvioinnin avulla voimme tulevaisuudessa kehittää säätiön toimintaa palvelemaan yhteiskuntaa ja Åbo Akademita entistäkin tarkoituksenmukaisemmin.