Rekordår för Stiftelsen för Åbo Akademi – “Den högsta avkastningen på över 10 år” 

Placeringsdirektör Christian Backholm vid Stiftelsen för Åbo Akademi kan vara nöjd när han tittar tillbaka på år 2021. Placeringsportföljen avkastade 19,1 procent, vilket är det bästa resultatet sedan 2009. Backholms team, som redan länge investerat enligt hållbara principer, valde under året också att ta steget fullt ut och förbinda sig till det internationella placeringsinitiativet PRI.  

När coronapandemin slog till i mars 2020 störtdök börsen, men återhämtade sig snabbare än många hade räknat med. Återhämtningen fortsatte med besked under hela 2021. 

Christian Backholm och hans team har alltid satsat på stabila kvalitetsbolag, en strategi som fungerade bra också under 2021. 

– Bolagens vinster växte kraftigt. Den största orsaken till att börskurserna pekade uppåt var likviditeten. Centralbankerna pumpade in pengar som aldrig förr. 

Samtidigt lyste eftertanke och återhållsamhet med sin frånvaro. Många placerare gick med i det som Christian Backholm beskriver som ett casinotänkande. 

– 2021 var ett år när allt riskfyllt flög. Ju mera risk desto bättre gick det. Folk funderade inte särskilt mycket på fundament, säger Backholm.  

Några exempel han lyfter fram är kryptovalutor som Bitcoin, och den så kallade Gamestop-härvan där privatpersoner målmedvetet drev upp aktiepriset på företag som bedömts som olönsamma. Det här för att ge stora hedgefonder en läxa. 

Christian Backholm. Bild: Studio Svarte

Ett positivt problem 

Casinotänkande och spekulation är ingenting som Stiftelsen för Åbo Akademi befattar sig med. Christian Backholm och hans team har alltid satsat på stabila kvalitetsbolag, en strategi som fungerade bra också under 2021.Wallenbergfamiljens stoltheter Atlas Copco och Epiroc blev portföljvinnarna, båda avkastade omkring 50 procent. 

– Som helhet avkastade placeringsportföljen 19,1 procent under fjolåret. Det är det bästa resultatet sedan år 2009. Inget man behöver skämmas över, säger Backholm. 

Stiftelsen för Åbo Akademi fördelar sin förmögenhet på aktier, fastigheter och obligationer. I placeringsstrategin har man slagit fast att andelen aktier inte får överstiga 65 procent av den totala portföljen. Men eftersom börsen gick upp så kraftigt under 2021 svällde aktieportföljen flera gånger över 65 procent, och då blev Backholm tvungen att sälja, något han beskriver som ett positivt problem. 

– Vi sålde aktier och köpte i stället obligationer för de pengarna. Det är precis tvärtemot vad vi gjorde året innan när börsen kraschade, då sålde vi obligationer för att få pengar till aktieköp.  

Nu ligger portföljen nära önskad balans. Målsättningen har länge varit 60 procent aktier, 30 procent fastigheter och 10 procent obligationer. Var och en av dessa förmögenhetsklasser får maximalt avvika 5 procent åt vardera hållet.  

– Före kraschen 2020 var andelen aktier bara omkring 50 procent, och 60-30-10 var en allokering vi hade planerat att uppnå först 2025, säger Christian Backholm. 

Men i och med att Backholm gick mot strömmen och köpte aktier när börsen kraschade kunde stiftelsen nå sin målsättning tidigare än beräknat. Samtidigt har portföljens totala värde stigit från 650 miljoner till 807 miljoner euro under 2021. 

Vill vara föregångare inom etisk investering 

När Stiftelsen för Åbo Akademi investerar vill man inte bara passivt sitta på sina aktier. För placeringsdirektör Christian Backholm är det viktigt att stiftelsen är en aktiv ägare.  

– När jag träffar bolagsledningen i de företag vi äger lyfter jag gärna fram frågor som berör miljö och etik, säger Backholm.

Stiftelsen för Åbo Akademi har redan under flera års tid följt hållbara investeringsprinciper, det som i börsvärlden kallas ESG. Förkortningen står för Environment, Social och Governance.  

– Beroende på typ av bolag får de olika faktorerna olika vikt. Miljöfrågor väger tungt i industriföretag, medan sociala frågor väger tyngre i exempelvis banker, förklarar Backholm. 

En titt på de största aktiepositionerna i portföljen visar att bolagen som stiftelsen investerat i har fått höga betyg när det kommer till ESG. De flesta bolagen i portföljen har betyget AA, och några har fått det högsta betyget AAA. 

– Hit hör till exempel Neste, som är världsledande när det kommer till förnybar diesel, säger Backholm. 

Steget fullt ut inom etisk investering 

Trots att Stiftelsen för Åbo Akademi redan under många år har investerat enligt ESG-principer valde man att under 2021 ytterligare fördjupa den etiska dimensionen. Stiftelsen har förbundit sig till det internationella placeringsinitiativet PRI (Principles for Responsible Investment).  

– Vi vill vara en stiftelsevärldens föregångare inom hållbar investering. Särskilt eftersom stiftelser enligt lagen åtnjuter skattefrihet ser jag det som en självklarhet att vi placerar våra pengar så etiskt som möjligt, förklarar Backholm. 

Backholm har också fungerat som sparringpartner åt andra, i första hand finskspråkiga stiftelser, i de frågorna. 

Det FN-stödda PRI-initiativet förutsätter bland annat att investerarna beaktar ESG-faktorer i beslutsprocessen, är aktiva ägare och redogör för sin placeringsverksamhet genom omfattande rapportering. För Stiftelsen för Åbo Akademis del betyder det främst förändringar inom fastighetsförvaltningen. 

– Vi måste börja rapportera om våra fastigheters koldioxidutsläpp, energi- och vattenanvändning och graden av återvinning inom avfallshanteringen, för att nämna några exempel.  

– Vi måste börja rapportera om våra fastigheters koldioxidutsläpp, energi- och vattenanvändning och graden av återvinning inom avfallshanteringen, för att nämna några exempel. 

Christian Backholm berättar att man också satsat på förnybara energikällor som bergvärme. Stiftelsen äger redan två anläggningar, och investerar i år i en tredje. Och så gäller det att se till att fastigheterna är så energisnåla som möjligt. 

Att investera hållbart betyder inte att man tummar på lönsamheten – tvärtom. 

– Som stiftelse har vi ett ekonomiskt ansvar gentemot Åbo Akademi och våra donatorer, så vi skulle aldrig kunna idka ren välgörenhet. Men de bolag som följer hållbara principer tenderar också att avkasta bättre rent ekonomiskt, så det är en “win-win”-situation, säger Backholm. 

2022 blir ett tuffare år 

Placeringsdirektör Christian Backholm förutspår att ett tuffare år är på kommande på aktiemarknaden. Tillväxtbolag som gick bra under 2021 har i år redan tagit en hel del stryk, medan börserna som helhet är betydligt mindre på minus. 

– Den striktare centralbankspolitiken som är en följd av den höga inflationen kommer att ställa till med problem. Även krisen i Ukraina är en betydande riskfaktor. 

En positiv trend enligt Backholm är att allt fler småplacerare har hittat till börsen under det senaste året. Det här beror delvis på pandemin, folk har inte kunnat konsumera som förr och i stället styrt sina besparingar till börsen. 

– Småplacerarna är en ny kraft att räkna med globalt.