Aboagora 2021: Eld 

Det årliga evenemanget Aboagora ordnades den 18-20 augusti 2021 och förde samman representanter för bland annat samhällsvetenskaper, naturvetenskaper, konst, litteratur och musik. Temat för årets symposium var eld och var det tredje i den femåriga tematiska helheten The Five Rings. Elden behandlades både bokstavligen som ett naturelement och som en metafor. Liksom året innan ordnades symposiet som ett hybridevenemang med deltagare på plats i Sibeliusmuseum i Åbo och virtuellt via webben. 

Elden är ett oberäkneligt och omvälvande element. Den förstör och skapar nytt i naturen, den ger värme och är också ett viktigt arbetsredskap. Elden förknippas dessutom bildligt med att uttrycka känslor från kärlek till ursinne.  

Finlandiapris-belönade författaren och konstnären Rosa Liksom talade om författarens ansvar i en tid då hela vår existens hotas av klimatförändring. 

Konstnären, aktivisten Jules Sievert Rochielle, konstnärlig ledare för NuLawLab i Boston (Northeastern University School of Law) berättade om hur NuLawLab arbetar tvärvetenskapligt i gränssnittet mellan juridik, samhällsvetenskaper och konst.  

Temat för årets symposium var eld och var det tredje i den femåriga tematiska helheten The Five Rings.  

Artisten, forskaren och författaren Astrid Swan förde ett lägereldsamtal med forskningscentret SELMA:s ledare, professorn i litteraturvetenskap Hanna Meretoja (Åbo universitet). De diskuterade sina erfarenheter om cancer, moderskap och forskaryrket. Berättelser som berättas vid en lägereld har ofta en början, en mittpunkt och ett slut, men cancern framskrider ofta ostrukturerat och den drabbade är tvungen att leva i ett tillstånd av permanent osäkerhet. Astrid Swan framförde också musik från sitt aktuella album D/Other. 

Även Åbo brand, Islands vulkaner, europeiska spårvagnar och esoterism fanns med som tema för uppföranden. Vid evenemanget visades också ett animationsverk, som skapades som ett samarbete mellan professor Cecilia Sahlgren och animationskonstnären Antonia Ringbom. 

The Five Rings (de fem ringarna) hänvisar till en manual i stridskonst, författad av den japanska samurajen, filosofen och författaren Miyamoto Musashi (1645). Boken är indelad i samma fem avsnitt som har eller ska behandlas under Aboagora-symposierna. År 2022 är temat för Aboagora Vind. 

Aboagora förverkligas som ett samarbete mellan ämnet kulturhistoria vid Åbo universitet, Donnerska institutet vid Stiftelsen för Åbo Akademi, Åbo Akademi och Konstakademin vid Åbo yrkeshögskola.